+48 606 333 338 cezary@zmyslaotobie.org

Fundacja „Z Myślą o Tobie”

Misją Fundacji Z MYŚLĄ O TOBIE jest niesienie pomocy osobom wykluczonym społecznie i potrzebującym, poprzez zapewnienie im kompleksowej pomocy materialnej, psychicznej oraz duchowej. Wierzymy, że każdy człowiek ma szansę na odbudowanie swojego życie i nie ma ludzi całkowicie przegranych. Fundacja prowadzi działania nakierowane na pomoc bliźniemu oraz wspieranie wolontariatu. Fundacja Z MYŚLĄ O TOBIE realizuje swoją misję prowadząc wszechstronną działalność nakierowaną na pomoc osobom potrzebującym, bezdomnym, uzależnionym, dzieciom oraz osobom starszym.

Nasze cele realizujemy głównie poprzez:

– organizację koncertów profilaktycznych,
– organizację pomocy bezpośredniej dla osób indywidualnych.

Co do tej pory zrobiliśmy?

01.2013 – 03.2014 – finansowanie wynagrodzenia wychowawców ośrodka “Nowy Początek” w Warszawie
07.2013 – wyposażenie kuchni ośrodka “Nowy Początek” w Warszawie
07.2013 – przekazanie wyposażenia dla ośrodka w Szczypiornie
05.2014 – koncert profilaktyczny (przeciw wykluczeniom społecznym najmłodszych) w Bełchatowie pt. “Dzień Dziecka Bożego”
09.2014 – koncert profilaktyczny w Sochaczewie
10.2014 – koncert profilaktyczny w Pułtusku p.t. “Wyrwany z piekła nałogu”
10.2014 – koncert profilaktyczny w Sochaczewie
11.2014 – koncert profilaktyczny (przeciw uzależnieniom i narkomanii) w Górze Kalwarii
12.2014 – Mikołajkowy koncert przy Dworcu Wileńskim w Warszawie
12.2014 – wigilia dla najuboższych dzieci Pragi Północ wraz z rodzinami

Ponadto organizowaliśmy wiele zbiórek żywności i ubrań dla osób potrzebujących.

Poszerzyliśmy zakres swoich działań poprzez otwarcie filii na Pradze Północ w Warszawie oraz nowego oddziału w Pułtusku.

Numery Kont

Wpłaty darowizn w PLN na konto: 73 1750 0012 0000 0000 2088 7157

Wpłaty darowizn w walutach na poniższe konta:

dla wpłat w walucie EUR: 86 1750 0012 0000 0000 2088 7214
dla wpłat w walucie USD: 14 1750 0012 0000 0000 2088 7249
dla wpłat w walucie GBP: 67 1750 0012 0000 0000 2088 7265
SWIFT: RCBWPLPW